L'11 de gener del 2010 en Assemblea Constitutiva s'ha creat l'entitat "El NIU".

14 persones són a l'origen del projecte de creació d'estructures per a l'acolliment de la mainada. Les esctructures poden ser de tipus diferents: llars d'infants per a la mainada de 3 mesos a 3 anys, i més tard de centres de lleures.

Avui ja s'han redactat els diversos projectes, el proper pas és d'explicar-los per mor de trobar el vilatge on s'obrirà la primera llar d'infants setembre 2010.

Estatuts

ARTICLE 1

Objecte: l'associació se crea entre els socis als presents estatuts una associació regida per la llei de l'1 de juliol del 1901 i pel decret del 16 d'agost de 1901 amb el títol de: EL NIU

ARTICLE 2
Finalitats: aquesta entitat té com a finalitat la creació d’estructures on s'hi desenvolupi activitats educatives, pedagògiques i socials en llengua catalana per mor d'ajudar a la transmissió de la llengua catalana a Catalunya nord.

ARTICLE 3
Seu social :
23, Avinguda del Liceu
Perpinyà 66000

....

Mesa

President: Joan-Miquel Pasquier
Secretària: Glòria Aguilera Ortiz
Tresorera: Marie Laure Rius