Un PROJECTE DE FUTUR

Neix el NIU

amb la voluntat de crear espais a Catalunya nord on la llengua pròpia hi tingui vida normal

Altres experiències

A Euskadi nord el projecte LUMA

A Bretanya divskouarn

Connexió

Per a accedir a l'àrea privada d'aquest lloc, si us plau inicieu la sessió.
Connexió

Registrats

Navega en català