Un PROJECTE DE FUTUR

Neix el NIU

amb la voluntat de crear espais a Catalunya nord on la llengua pròpia hi tingui vida normal

Altres experiències

A Euskadi nord el projecte LUMA

A Bretanya divskouarn

NetTV.cat ha fet entrevistes:

www.nettv.cat reportatges sobre Catalunya nord

Registrats

Navega en català