Un PROJECTE DE FUTUR

Neix el NIU

amb la voluntat de crear espais a Catalunya nord on la llengua pròpia hi tingui vida normal

Altres experiències

A Euskadi nord el projecte LUMA

A Bretanya divskouarn

Senyor prefecte,

Tenim el gust de fer-ho part que avui 11 de gener del 2010, l’Assemblea Constitutiva ha decidit la creació de l’entitat “El NIU”

Llegiu-ne més...

EL NIU

ARTICLE 1
Objecte: l'associació: Se crea entre els socis als presents estatuts una associació regida per la llei de l'1 de juliol del 1901 i pel decret del 16 d'agost de 1901 amb el títol de: EL NIU

ARTICLE 2
Finalitats: aquesta entitat té com a finalitat crear estructures on s'hi desenvolupi activitats en llengua catalana per mor d'ajudar a la transmissió de la llengua catalana a Catalunya nord.

Llegiu-ne més...

L'11 de gener del 2010 en Assemblea Constitutiva s'ha creat l'entitat "El NIU".

14 persones són a l'origen del projecte de creació d'estructures per a l'acolliment de la mainada. Les esctructures poden ser de tipus diferents: llars d'infants per a la mainada de 3 mesos a 3 anys, i més tard de centres de lleures.

Avui ja s'han redactat els diversos projectes, el proper pas és d'explicar-los per mor de trobar el vilatge on s'obrirà la primera llar d'infants setembre 2010.

Llegiu-ne més...

Registrats

Navega en català